• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Urološke operacije

Cirkumcizija (obrezivanje)

Cirkumcizija-Fimoza je naziv za uski prepucijum koji se ne može prevući preko glavića penisa. Može biti primarna (fiziološka), gdje je prepucijum uzan od rođenja i u većini slučajeva je problem prolazan do treće godine (90%) ili sekundarna  koja nastaje zbog ponavljanih ozljeđivanja prepucijuma grubim povlačenjem (balanitis xerotica obliterans)

Cirkumcizija predstavlja hiruško odstranjivanje celog ili dela prepucijuma sa kože penisa. Kod jednog broja muškaraca obrezivanje se radi iz verskih razloga. Iz medicinskih razloga cirkumcizija se radi kad ne postoji mogućnost prevlačenja kožice prepucijuma preko glavića penisa.

Cirkumcizija je hiruška intervencija koja se najčešće obavlja u uslovima lokalne anestezije. Na prepucijum se namaže anestetična krema tako da pacijent ne oseća čak ni ubod iglice kojom se daje anestezija. Intervencija traje oko 30 minuta. Nakon davanja lokalne anestezije, kad smo sasvim sigurni da pacijent nema osećaj bola, hirurški se ukloni višak kože prepucijuma

Frenulotomija

Frenulotomija je hirurški zahvat kojim se koriguje frenulum breve, odnosno prirođeno ili stečeno skraćenje kožnog tračka između otvora mokraćne cijevi i prevlake (prepucija). Usluga obuhvata ambulantnu intervenciju u lokalnoj anesteziji.

Operacija hidrocele

Hidrocela predstavlja vodenu kilu, odnosno kolekciju tečnosti unutar skrotuma (mošnica) koja prati processus vaginalis, odnosno izbočenje trbušne maramice unutar skrotuma.. Hidrocele se najčešće javljaju kao urodjeno stanje kod dece i u najvećem broju slučajeva prolaze potpuno samostalno do 18 meseca života. Kod odraslih osoba, hidrocele se mogu javiti kao posledica povrede, infekcije, radijacione terapije... Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim pregledom pomaže da se postavi tačna dijagnoza. Prosvetaljavanje mošnica i ultrazvučni  pregled potvrdjuju dijagnozu. Dopunske analize nisu potrebne.

Operacija varikocele

Pod terminom varikocela podrazumijevamo proširenje venskog spleta u mošnicama, koje odvode vensku krv iz testisa.Varikocela udružena sa neplodnošću poznata je vekovima.

U opštoj populaciji varikocela se javlja u 10 – 20 % slučajeva, te kod 40% neplodnih muškaraca. Varikocela se po veličini proširenih vena graduiše u III gradusa.

G I (manja) – primjećuje se samo pri napinjanju ili nošenju teških predmeta, kada je otežano oticanje venske krvi pa se varikocela povećava

G II (srednja) – može se dijagnostifikovati opipavanjem testisa.

G III (veća) – uočava se samo pogledom na testis

Varikocela je obično bez simptoma. Često se otkriva prilikom obrade pacijenta koji se liječi od steriliteta.Varikocela smanjuje plodnost, ali ne kod svih muškaraca. Ponekad, muškarci sa velikom varikocelom uopšte nemaju smanjenu plodnost, a ponekad oni sa vrlo malom varikocelom, koja se klinički jedva primjećuje, imaju značajno umanjen kvalitet spermatozoida.

Za prepoznavanje varikocele najvažniji je pregled i opipavanje testisa. Dijagnoza se najčešće postavlja opipa-vanjem testisa dok muškarac stoji na nogama. Kada se sumnja na bolest u trbušnoj šupljini koja sekundarno prouzrokuje varikocelu, može se uraditi kompjuterska temografija (CT).

Ugradnja penilne proteze

Penilne proteze, protektori ili pomagači erekcije, napravljeni su od silikona i, za razliku od hidrauličnih koje traju pet godina, trajne su .Ugradnja ovih proteza traje oko pola sata (stavljaju se dve u centar penisa) i već posle mesec dana muškarac može da nastavi sa seksualnim aktivnostima bez teškoća. Silikonske proteze su dugačke oko 25 centimetara i lako mogu da se prilagode veličini penisa. Postoje deblje i tanje proteze i ugrađuju se u zavisnosti koliko je funkcija erekcije očuvana. Ako je slabija stavljaju se deblje, dok u slučaju da je erekcija relativno dobro očuvana (bar 50 odsto) ugrađuju se protektori koji su tanji (obima do 5 milimetara).

Korekcija curvature penisa

Kongenitalna genitalna kurvatura

Kongenitalna penilna kurvatura nastaje usled nepoznatog uzroka i javlja se sa stopom prevalencije od 4–10% slučajeva kod pacijenata bez uretralnih anormalnosti.Bolest se dijagnostiku je iz anamnestičkih podataka. Fizikalni pregled tokom erekcije olakšava detekciju kurvature i isključuje prisustvo druge patologije. Erektilna funkcija je normalna ali može biti i otežana kod većih kurvatura. Kongenitalna penilna kurvatura se leči hirurški koristeći iste principe kao i Peyronie- jeve bolesti (hirirgija se može izvoditi samo kod odraslih). Hirurškom korekcijom se rešava kurvatura u 67–97% slučajeva.

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.