• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Preporuka laboratorijskih analiza

Preporuka laboratorijskih analiza za pacijente na redovnoj kontroli

1.KKS, 2.Sedimentacija, 3.Urin, 4.Glukoza, 5.Urea, 6.Kreatinin, 7.Bilirubini, 8.ALT, 9.AST, 10.Holesterol (dobar HDL, loš LDL -kod starijih pacijenata), 11.Trigliceridi, Gvožđe, 13.γgt, 14.ALP

Preporuka laboratorijskih analiza za dijagnozu i praćanje diabetes mellitusa

Kliničko dijagnostifikovanje

1.Glukoza, 2.OGTT, 3.Urin

Praćenje akutnog stanja

1.Krv (glukoza, kalijum, natrijum, fosfat), 2.Urin (glukoza, ketoni)

Praćenje hroničnog stanja

1.Glukoza (natašte, slučajan uzorak), 2.Glikohemoglobin-HbA1, 3.urin (proteini), 4.Praćenje hroničnog stanja (bubrežna funkcija, holesterol, trigliceridi)

Laboratorijske analize za dijagnozu i praćanje oštećanja funkcije bubrega

1.Urin, 2.Urea, 3.Kreatinin 4.Mokraćna kiselina, 5.Natrijum, 6.Kalijum, 7.Hloridi, 8.Kalcijum, 9.Fosfati, 10.ALP, 11.24 h urin (kalcijum, fosfati)

Laboratorijske analize za ispitivanje funkcije jetre

1.KKS, 2.Sedimentacija, 3. Bilirubin (ukupni, direktni), 4.Proteini, 5.Albumin, 6.PT, 7.Fibrinogen, 8.Holesterol (HDL, LDL), 9.Trigliceridi, 10.ALT, 11.AST, 12.ALP, 13.γGT

Laboratorijske analize za istitivanje funkcije gastrointestinelnog trakta i pankreasa

1.Amilaza, 2.Pankreasna lipaza

Laboratorijske analize za dijagnostikovanje akutnog koronarnog sindroma

1.Kreatin kinaza (CK), 2.AST, 3.LDH, 4. Troponin

Preporuka laboratorijskih analiza za trudnice

1.KKS, 2.Glukoza (po potrebi OGTT), 3.Urea, 4.Kreatinin, 5.Proteini, 6.Gvožđe, 7.Urin

Klinička biohemija u gerijatriji

1.KKS, 2.Sedimentacija, 3.Glukoza, 4.HbA1, 5.Hipotireodizam (TSH, total t4, free T4), 6.Hipertireodizam (total T4, total T3, free T4, free T3), 7.ALP, 8.Kacijum, 9.Fosfati, 10.Urea, 11.Kreatinin, 12.Kalijum, 13.Protein, 14.Albumini

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.