• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Povrede oka mogu nastati dejstvom fizičke sile, hemijskih agenasa ili mogu biti posledica dejstva visoke temperature i zračenja. Najčešče su izazvane dejstvom oštrog ili tupog predmeta ili upotrebom organskih i neorganskih kiselina ili baza. Zahvaljujući propisima Zakona o zaštiti na radu, ređe se radi o profesionalnim povredama. Najčešće su povrede oka posledica rada u kućnim uslovima kada se ne koriste adekvatne mere  zastite.

Štetni faktor koji izaziva povredu može traumatizovati površinu oka, međutim, neretko dolazi i do oštećenja dubljih slojeva očne jabučice koje jedino oftalmolog detaljnim pregledom može ustanoviti i zbrinuti. Pacijenti sa traumom oka imaju jake bolove, crvenilo i otok površnih struktura, pojačano suzenje oka i osetljivost na prirodnu ili veštačku svetlost,  u manjem ili većem stepenu smanjenu oštrinu vida, duple slike. Dešava se često da povrede oka nisu praćene značajnim tegobama. Pacijenti se ne obraćaju lekaru, u kućnim uslovima i na svoju ruku pokušavaju da saniraju posledice što nažalost može dovesti do značajnih komplikacija i delimičnog ili potpunog gubitka funkcije oka.

Povreda oka se prilikom oftalmološkog pregleda manifestuje otokom, crvenilom, sekotinom, razderno-nagnječnom ranom ili opekotinom kapaka. Ove promene su često praćene krvarenjem, otokom ili sekotinom vežnjače (konjuktive), površnim oštećenjem (abrazijom) i zamućenjem rožnjače, krvarenjem u prednjoj očnoj komori, deformisanim oblikom i pokretljivošću šarenice (irisa). Teže povrede, krvarenja i prisustvo stranog tela u dubokim strukturama oka  kao i prelomi kostiju koje čine zidove očne duplje moraju se u što kraćem roku dijagnostikovati i hitno zbrinuti u bolničkim uslovima.

U slučaju traume oka stranim telom, neophodno je obratiti se lekaru u što kraćem vremenskom periodu kako bi se povreda sanirala i sprečio nastanak infekcije oka kao jedne od najtežih komplikacija. Ukoliko je povreda izazvana hemijskim agensom, potrebno je obilno isprati oko čistom vodom i nikako ne pokušavati neutralizaciju kiseline bazom i obrnuto. Podvlačimo da je od krucijalnog značaja obratiti se očnom lekaru u što kraćem roku.

Povrede oka se efikasno sprečavaju upotrebom zaštitnih naočara , pravilnim rukovanjem mašinama i alatima i pažljivom upotrebom hemijskih agenasa prema uputstvu koje propisuje proizvođač. 

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.