• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Operacija žučne kese

Postoje dva tipa operativnog odstranjivanja žučne kese

  • klasična, otvorena hirurgija
  • laparoskopska

Klasična, otvorena hirurgija

 Hirurg će napraviti rez u gornjem desnom delu vašeg trbuha. Potom se vrši odvajanje struktura koje okružuju žučnu kesu uključujući jetru, žučne puteve i krvne sudove.Žuči put će eventualno biti otovoren u slučaju da treba da se izvadi kamen. Dok je trbuh otvoren, hirurg može da pregleda i druge trbušne organe da bi isključio eventualno postojanje pridruženih oboljenja. Rez se potom ušiva koncima i preko njega se lepi sterilna gaza.

Laparoskopska operacija zučne kese

 Hirurg koristi oštre instrumente koji se zovu troakari da bi napravio četri manje incizije na trbuhu. Potom se koristi specijalna igla kroz koju se u trbuh ubrizgava ugljen dioksid CO2 kroz otvor na pupku. Na ovaj način se trbuh naduva što omogućava bolju vidljivost tokom operacije.Potom se laparoskop (kamera) uvodi kroz jedan od otvora na trbuhu. Slika sa ove kamere je uvećavajuća i prenosi se na monitor koji se nalazi u operacionoj sali. Kroz ostale tri rupe uvode se hirurški instrumenti. Oni se koriste za pridržavanje žučne kese i presecanje i klipsovanje atrerije za žučnu kesu.

Žučna kesa se potom odstranjuje kroz jedan od otvora. Pažljivo se pregleda mesto hirurškog rada radi kontole eventualnog krvarenja. Takođe se i na ovaj način može u žučni put ubrizgati kontrastno sredstvo radi eventualnog otkrivanja zaostalog kamenja. Pre nego što se kamera izvadi ceo trbuh se pregleda. Potom se sa samo nekoliko šavova ušiju otvori na koži.

Prilikom bilo koje od ove dve procedure hirurg će možda na mestu gde je bila žučna kesa da postavi finu cevčicu (dren) koja će da viri iz trbuha posle operacije. Ova cev služi da evakuiše tečnosti koje se stvaraju u trbuhu za vreme i posle operacije. Dren se obično vadi u prvoj nedelji nakon hirurgije.

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.