• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Postoje dva tipa operativnog odstranjivanja kile

  • klasična, otvorena hirurgija
  • laparoskopska

KILA (Hernia) označava ispupčenje tkiva, najčešće creva ili masti pod kožu kroz prirodni ili stečeni otvor u trbušnoj duplji. Nastaje zbog urođenih slabosti mekotkivnih struktura ili se razvija tokom života

Obično je locirana u preponama, oko pupka ili na mestu ranijeg operativnog zahvata.

Lokacija određuje naziv kile

Preponska kila

Čini 75% svih kila trbušnog zida i oko 25 puta je češća kod muškaraca nego kod žena. Ove kile delimo u dve odvojene grupe, direktnu i indirektnu. Obe se nalaze u preponi . Oba tipa kila izgledaju slično kao ispupčenje u preponi.

Femoralna kila

Femoralni kanal je deo kroz koji prolaze femoralna arterija, vena i živac kada napuštaju trbušnu šupljinu i dolaze na natkolenicu. Ovo je normalno uzak prostor, ali nekada može biti tako velik da kroz njega prolaze organi trbušne šupljine. Ona se prezentira kao ispupčenje ispod preponskog nabora u srednjoj liniji.Obično je češća kod žena i ima veći rizik komplikacija od ingvinalne kile

Pupčana kila

Učestalost između (10-30%) često vidljive kod rođenja kao izbočenje u predelu oko pupka. Ovo se dešava kada se otvor na trbušnom zidu koji bi normalno trebao biti zatvoren ne zatvori u potpunosti. Ako je mala obično se zatvori do druge godine. One koje se ne zatvore ili su od početka velike treba operisati u dobi između 2 i 4 godine. Ova kila se može razviti i kod odraslih zbog slabosti u ovom delu prednjeg trbušnog zida ili kod žena nakon porodjaja

Ventralna kila

Operativne procedure na prednjem trbušnom zidu mogu kasnije dovesti do pojave kila na tom mestu. Po statistici mogućnost pojave nakon hirurškog zahvata je od 2 do 10 %.

Kila se u potpunosti može izlečiti samo operativno, a ovo je ujedno jedan od najčešćih operativnih zahvata.

Laparoskopska operacija kile

Kod ovog hirurškog zahvata kilni defekt se pokriva mrežicom kroz trbuh. Ova operacija se radi u opstoj anesteziji. Instrumenti i laparoskop se uvode kroz trbušni zid. Umesto jednog reza, rade se četiri ili pet malih rezova u području oko kile. Optički instrument koji se uvodi kroz jedan od rezova naziva se laparoskop. On je dalje povezan sa video kamerom preko koje se prati operativni zahvat. Tako hirurg može videti kilu , okolnih tkiva i organe na video monitoringu. Ovim instrumentima se pozicionira mrežica preko otvora i pričvrsti staplerom.

Velika prednost laparoskopske operacije je oporavak pacijenta koji je znatno brži tj.vraća se životnim aktivnostima znatno brže, u odnosu na otvorenu klasičnu operaciju.

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.