• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Neurologija i psihijatrija

Neurologija se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića, a Psihijatrija dijagnostikom i lečenjem psihičkih smetnji i poremećaja, kao i poremećaja funkcije centralnog nervnog sistema, uzrokovanih psihološkim, socijalnim i biološkim (organskim) faktorima.

Veliki broj neuroloških i psihijatrijskih poremećaja zahteva integralni neuropsihijatrijski pristup u dijagnostici i lečenju.