• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Holter krvnog pritiska (24 satno snimanje krvnog pritiska)

Holter pritiska predstavlja merenje krvnog pritiska tokom 24 h u odredjenim vremenskim intervalima , obično na 15 min ili 30 min ( dnevno merenje) odnosno na 1h ( noćno meremnje ), čime se dobijaju vrednosti u momentu merenja .Pored krvnog pritiska mere se vrednosti pulsa

Na osnovu samo jednog merenja krvnog pritiska pri pregledu kod lekara nije moguće dobiti kompletne podatke o vrednostima krvnog pritiska, a samim tim i ako se izmere nešto više vrednosti krvnog pritiska ne možemo postaviti dijagnozu Arterijske hipertenzije s obzirom da mnogi faktori utiču na trenutno povišene vrednosti krvnog pritiska.Arterijski krvni pritisak se menja zavisno od doba dana , u različitim situacijama – stres , napor , mirovanje. Zbog svega navedenog nošenje 24 satnog holtera pritiska je važno da bismo uopšte utvrdili da li postoji povišen arterijski pritisak- arterijska hipertenzija.

I nakon potvrde dijagnoze arterijske hipertenzije i uvodjenja terapija , nošenje 24-satnog holtera priska nam omogućava da proverimo da li je lek i doza leka odgovarajuća za lečenje.

Najvažnije indikacije (razlozi) za primenu holtera su: vrtoglavice, krize svesti, kontrola efekata antihipertenzivne terapije, neregulisana arterijska hipertenzija, sumnja na povišen pritisak u trudnoći, druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritisk.

Aparat koji meri vrednosti pritiska se nosi u torbici oko pojasa i povezan je manžetnom koja se postavlja na nadlakticu leve ruke . Pacijent dobija detaljna uputstva kako da se ponaša tokom nošenja aparata i kako da vodi dnevnik aktivnosti i simptoma.

Nakon skidanja aparata, podaci se prebacuju na kompjuter i posebnim softverom (programom) analiziraju.

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.