• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Glaukom je bolest koju karakteriše progresivno oštećenje nervnih vlakana mrežnjače i očnog nerva. To su strukture oka  koje su zadužene za prenos svetlosnih signala do centara u mozgu u kojima se formira slika predmeta koje posmatramo.

Posledica oštećenja nervnih vlakana je postepeni ali progresivni gubitak vida. Nelečeni glaukom u uznapredovaloj fazi dovodi do potpunog gubitka vida

Imajući to u vidu kao I činjenicu da je glaukom nezgodan za dijagnozu jer ne daje nikakve simptome sve do uznapredovalog stadijuma bolesti, on je jedan od vodećih uzroka slepila u svetu.

Najčešće je posledica povišenog očnog pritiska, obično kad su njegove vrednosti više od 21 mmHg. Očni pritisak zavisi od produkcije očne vodice I njene evakuacije iz oka. Ukoliko se naruši ravnoteža između stvaranja očne vodice I njenog oticanja iz oka dolazi do povišenja očnog pritiska. To je najčešće posledica otežanog oticanja očne vodice kroz trabekularnu mrežu, specijalizovan sistem za drenažu očne vodice. Povišeni pritisak zatim dovodi do oštećenja nervnih vlakana mrežnjače.

Simptomi glaukoma

Na početku bolesti nema nikakvih simptoma, tako da se glaukom često naziva tihim kradljivcem vida. Kako bolest napreduje, osoba koja boluje od glaukoma može primetiti da njen periferni vid slabi. Objekti direktno ispred I dalje se dobro vide, ali objekti sa strane mogu da se slabije vide ili uopšte i ne vide. Ukoliko se ne preduzme lečenje vremenom dolazi do potpunog gubitka perifernog vida I ostaje samo centralni vid (takozvani tubarni vid). U tom stadijumu pacijent se zbog gubitka perifernog vida teško kreće samostalno. Kao poslednji stadijum javlja se i gubitak centralnog vida što dovodi do slepila.

Dijagnostikovanje glaukoma

Kod glaukoma pacijenti primete da je došlo do oštećenja vida tek u odmaklim stadijumima bolesti, kad već postoje značajne promene na mrežnjači, odnosno na samom optičkom nervu. Zato je neophodno naglasiti značaj ranog otkrivanja glaukoma.

To se postiže sledećim dijagnostičkim postupcima:

- Merenjem očnog pritiska: o je veoma bitan deo oftalmološkog pregleda,  obzirom da povišeni očni pritisak prethodi mesecima, nekad I godinama,  promenama na očnom dnu i u vidnom polju. Sve vrednosti preko 21 mmHg su suspektne i zahtevaju dalje ispitivanje na moguće postojanje glaukoma. Zbog podmukle prirode glaukoma svako ko dolazi na prvo određivanje naočara za čitanje (obično oko 45. godine) treba  da izmeri i očni pritisak.

- Pregledom očnog dna: Ovim pregledom se utvrđuje postojanje promena na samom očnom nervu  koje se javljaju kao posledica povišenog očnog pritiska. Pregled očnog dna se radi pomoću specijalne lupe pod biomikroskopom, pri čemu je neophodno proširiti zeni

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.