• KLINIKA:
 • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
 • Subotom: od 07:00 - 20:00h
 • APOTEKA:
 • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

CT skener podrazumeva kompjuterizovanu tomografiju organa I organskih sistema . CT skener je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama (upotreba X zraka, tehnika tomografskog snimanja) i novim dostignućima (upotreba računara). Film je zamenjen sistemom detektora koji sa velikom preciznošću pretvaraju X-zrake u svetlosne ili električne impulse koji se dalje prenose i arhiviraju u kompjuter.

CT skener se koristi da bi se dobile informacije o organima I organskim sistemima kao što su jetra, pankreas, nadbubrežne žlezde , organi male karlice ,pluća, srce, krvni sudovi ,srukture vrata ,glava , koštane strukture (kičma I dr.) i kičmena moždina. Aparat pomoću X-zraka pravi slike u slojeva pojedinih organa.

CT skenerom se nekada ciljani organ ne može dobro razlikovati od okolnih struktura , u tom slučaju pacijentu se ordinira supstanca koja omogućava razlikovanje tkiva, tj. kontrasno sredstvo koje je grubo rečeno tečnost koja sadrži veću koncentraciju joda, koji je važan jer se njime bolje prikazuju pojedine strukture i krvni sudovi.

Kontrasno sredstvo se aplikuje intravenski i peroralnim putem , zavisno od organa koja se snimaju ili se radi CT skeniranje nativno - dakle bez kontrasnog sredstva . Procenu primene kontrastnog sredstva određuje lekar radiolog Opšte bolnice IMPULS. S obzirom da su moguće alergijske reakcije na kontrasno sredstvo - jod, lekar radiolog ili radiološki tehničar uzimaju detaljnu anamnezu od pacijenta. Ukoliko postoji alergija na jod , pacijentu se daje medikamentozna intravenska ili intramuskularna terapija. Zavisno od načina ordiniranja kontrasnog sredstva, snimanje se može obavljati odmah ili po isteku vremena potrebnog da kontrast dođe do ciljanog organa.

 • CT temporalne regije
 • CT glave i vrata
 • CT sinusa
 • CT grudnog koša
 • CT abdomena
 • CT male karlice
 • CT kičme(cervikalni,torakalni,lumbo-sakralni deo)
 • CT koštanog sistema

*Cena CT pregleda se nalazi u našem cenovniku.

CT skener

7.000-7.500RSD

Za detaljnije informacije pogledajte stranicu cenovnik

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.