• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Cenovnik

Kompletan cenovnik usluga Klinike impuls pogledajte na ovoj strani. Cenovnik je zvaničan i važeći dokument i shodno tome možete i zakazivati preglede i usluge naše ustanove. Trudićemo se da sa što više akcija omogućimo popuste i laksi pristup našim uslugama.

Napomena- Cene usluga koje se rade u opštoj anesteziji obuhvataju preoperativnu pripremu (KKS + biohemijske anallize krvi, pregled urina, krvna grupa, RGT srca i pluća i internistički nalaz), operaciju, bolnički dan nakon operacije kao i kontrolu

Beo dan (bolnički dan) iznosi 13.000 rsd

GINEKOLOŠKE USLUGE Cena
Ginekološki pregled 2.600
Kolposkopija 2.000
Klinički pregled dojki 600
Ginekološki UZ 3.000
Ginekološki UZ /DOPPLER 4.000
Uz dojke sa kliničkim pregledom 4.000
Folikulometrija 2.000
4D ultrazvuk 6.000
Papanikolau test 1.600
Vaginalni sekret 500
Ginekološki pregled+PA+VS+Kolposkopija 5.000
Ginekološki pregled+PA+VS+Kolposkopija+UZ 6.000
Ekspertski UZ 7.500
Ginek. pregled+PA+VS+Kolposkopija+UZ gin.+UZ dojki 8.000
Ginekološki pregled+PA+VS+Kolposkopija+Pregled dojki 5.000
Aplikacija spirale 5.000
Vađenje spirale 4.200
Polipektomija u lokalnoj anesteziji 10.000
Polipektomija u opštoj anesteziji 20.000
Incizija Bartolinejeve žlezde s previjanjem 10.000
Albotil-hem.kauterizacija 4.000
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 10.000
Biopsija grlića materice u opštoj anestezijii 20.000
Tretman grlića materice radiotalasima 10.000
Cervikalni bris (bakteriološki) 750
Chlamidia trahomatis 1.400
Mikoplazma hominis 1.400
Ureaplazma 1.400
HPV cervikalni bris 8.500
Uretralni bris na Chlamidiu 1.400
Uretralni bris na Mikoplazmu 1.400
Uretarni bris na Ureaplazmu 1.400
Uretralni bris na HPV 8.500
Vaginalni bris (bakteriološki) 750
Uretralni bris (bakteriološki) 750
Bris glans penisa 750
Skidanje kondiloma radiotalasima u lokalnoj anesteziji 10.000
Biopsija vulve 10.000
Bris vulve (bakteriološki) 750
Bris vulve 500
Skidanje/aplikacija pesara 5.000
PA dojke 2.500
Bris dojke 750
Vađenje spirale u opštoj anesteziji 20.000
Explorativna kiretaža u opštoj anesteziji 20.000
Kiretaža u opštoj anesteziji 20.000
Skidanje kondiloma u opštoj anesteziji 20.000
Uklanjanje kondiloma sa grlića 20.000
Biopsija horionskih čupica 8-11 nedelje 35.000
Amniocenteza 16-17 nedelje 40.000
Exterpacija gllandule Bartolini 45.000
Kariotip uzet iz uzorka horiobiopsije 10.000
Kariotip uzet iz uzorka amniocentezom 15.000
Chlamidia trachomatis bris PCR 8.500
Trudnice pregled sa UZ 5.800
Klinički pregledi Cena
Internistički pregled 3.500
EKG 1.500
Ergometrija 5.500
Holter TA 4.500
Holter EKG 4.500
Gastroenterološki pregled 3.500
Spirometrija 1.500
Kardiološki pregled 3.500
Plumološki pregled 3.500
Endokrinološki pregled 3.500
Pedijatrijski pregled 3.500
Dermatološki pregled 3.500
Infektološki pregled 3.500
Urološki pregled 3.500
Nefrološki pregled 3.500
ORL pregled 3.500
Hematološki pregled 3.500
Oftalmološki pregled 3.500
Pregled očnog dna (fundus) 2.000
Merenje očnog pritiska 1.000
Određivanje refrakcije 2.000
Neuropsihijatrijski pregled 4.000
Neurološki pregled 4.000
Reumatološki pregled 3.500
Fizijatrijski pregled 3.500
Hiruški pregled 3.500
Onkološki pregled 3.500
Pregled profesora 4.500
Pregled docenta 4.000
Pregled opšte prakse 3.500
Konsultativni pregled interniste 1.000
Kompleti pregleda Cena
ORL pregled sa ispiranjem jednog uha 4.200
ORL pregled sa ispiranjem oba uha 5.200
Dermatološki pregled sa dermoskopijom 5.000
UZ srca + ergometrija 8.000
Internistički pregled + spirometrija 4.500
Internistički pregled + Holtet TA 6.700
Internistički pregled + Holter EKG 7.100
Kardiološki pregled + UZ srca 7.100
Kardiološki pregled + ergometrija 7.500
Kardiološki pregled + Holter TA 6.700
Kardiološki pregled + Holter EKG 7.100
Urološki pregled + eho urotrakta 5.000
Endokrinološki pr. + UZ štit. žlezde 6.600
Neurološki preg. + Dopp.k.s.vrata 7.100
Pulmološki pregled + spirometrija 4.500
Gastroen.pregled+UZ abdomena 6.300
Hiruški pregled sa anoskopijom 7.200
Pregled doktora medicine sa vadjenjem krpelja 4.500
Kontrolni pregledi Cena
Kontrolni pregled specijaliste do mesec dana 2.500
Kontrolni pregled docenta do mesec dana 2.700
Kontrolni pregled profesora od mesec dana 2.900
Ultrazvuk i dopler Cena
Eho srca 4.500
Eho abdomena 3.500
Eho urotrakta 3.500
Eho štitaste žlezde 3.500
Eho axile 4.000
Eho dojki 4.000
Eho kukova kod novorođenčeta 4.000
Eho mekih tkiva 4.000
Eho testisa 3.500
Eho kolena 3.500
Eho vrata 4.000
Doppler k.s. vrata 4.500
Doppler k.s. gornjih ekstremiteta -ruku 4.500
Doppler k.s. donjih ekstremiteta -nogu 4.500
Eho abdomena sa dopl.a.renalis 4.500
Dopler TCD 4.500
Dopler k.s.vrata sa TCD 7.000
Eho portne vene - vask.strukture 4.500
Skener (CT) Cena
CT temporalne regije 8.000
CT glave standard 8.000
CT glave kontrast 9.500
CT vrata standard 8.000
CT vrata kontrast 9.500
CT grudni koš standard 8.000
CT grudni koš kontrast 9.500
CT abdomena standard 8.000
CT abdomena kontrast 9.500
CT male karlice standard 8.000
CT male karlice kontrast 9.500
CT CER. kičme standard 8.000
CT TH. kičme standard 8.000
CT L/S kičme standard 8.000
Rentgen Cena
RTG srca i pluća AP 4.000
RTG srca i pluća 2P 4.200
RTG cervikalne kičme AP 4.000
RTG cervikalne kičme 2P 4.200
RTG nadlaktice 4.000
RTG nadlaktice 2P 4.200
RTG podlaktice 4.000
RTG podlaktice 2P 4.200
RTG ramenog zgloba 4.200
RTG ručnog zgloba 4.200
RTG šake 2P 4.200
RTG kuka 2P 4.200
RTG karlice 4.200
RTG nadkolenice 4.000
RTG nadkolenice 2P 4.200
RGT kolena 2P 4.200
RGT podkolenice 4.000
RGT podkolenice 2P 4.200
RTG skočnog zgloba 4.200
RTG stopala 2P 4.200
RTG sinusa 4.000
RTG glave 4.000
RTG lakatnog zgloba 2P 4.000
RTG urotrakta nativni 4.000
RTG abdomena nativni 4.000
RTG torax kičme AP 4.000
RTG torax kičme 2P 4.200
RTG L/S kičme AP 4.000
RTGL/S kičme 2P 4.200
RTG grudnog koša AP 4.000
RTG grudnog koša sa profilom 4.200
Opis donetog RTG snimka 2.500
Endoskopija Cena
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji 16.000
Gastroskopija u opštoj anesteziji 19.000
Kolonoskopija u lokalnoj anesteziji 17.000
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 20.000
Rektoskopija u lokalnoj anesteziji 14.000
Rektoskopija u opštoj anesteziji 17.000
Anoskopija 4.500
Ambulantne usluge Cena
Accu chek 200
Intramuskularna injekcija i.m. 500
Intravenska injekcija i.v. 700
Subkutana injekcija s.c. 500
Intraartikularna injekcija i.a. 1.500
Infuzija 1.200
Infuzija pod nadzorom lekara (Aredija, Zomeda) 3.800
AT-zaštita sa uslugom davanja (Tetavaskal, Tetabulin) 2.500
Revakcinacija Tetavaksal sa uslugom davanja 1.100
Previjanje manje povrede-rane 1.200
Previjanje srednje povrede-rane 1.600
Previjanje velike povrede-rane 2.000
Usluga previjanja hirurga 2.500
Obrada manje rane sa previjanjem-incizija, dekubit, opekotina 4.800
Obrada srednje rane sa previjanjem-incizija, dekubit, opekotina 5.800
Obrada velike rane sa previjanjem-incizija, dekubit, opekotina 6.800
Vadjenje konaca 1.400
Plasirnaje/vadjenje katetera, urostome, anostome 1.800
Ispirnje uha 1.400
Postavljanje štrajfne sa lekom 1.400
Inhalacija Berodualom 1.400
Alergo probe kožne 5.000
Kiseonik 1.000
PH analiza 2.500
Klizma 3.500
Sklerozacija hemoroida 7.000
Abdominalna punkcija 6.500
Punkcija kolena 4.500
Imobilizacija elastičnim zavojem 2.000
Postavljanje gipsa 3.500
Postavljanje plastičnog gipsa 5.500
Skidanje gipsa 2.500
Fizikalna terapija 2.500
Male hiruške intervencije Cena
Šivenje rane do 3 šava u lokalnoj anesteziji 7.000
Šivenje rane preko 3 šava u lokalnoj anesteziji 11.000
Šivenje rane na glavi i licu u lokalnoj anesteziji 15.000
Šivenje rane na glavi i licu u analgosedaciji 25.000
Revizija rane /sekundarni šav 20.000
Incizija manjeg apscesa 7.000
Incizija periananlnog apscesa 9.000
Incizija periananog apscesa u analgosedacija 25.000
Uklanjanje manjeg ateroma/lipoma lok.anes. 11.000
Uklanjanje većeg ateroma/lipoma lok.anes 15.000
Uklanjanje ateroma/lipoma analgosedacija 25.000
Uklanjanje mladeža lok.anes. 11.000
Uklanjanje do 3 mladeža veličine do 5mm lok.anes. 23.000
Unguis incarnatus lok.anes. 15.000
Unguis incarnatus analgosedacija 25.000
Ablacija nokta lok.anes. 8.000
Clavus - žulj lok.anes. 8.000
Uklanjanje kurjeg oka lok.anes. 8.000
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 35.000
Opšta hirurgija Cena
Žučna kesa - laparoskopska operacija 150.000
Žučna kesa - klasična operacija 175.000
Ingvinalna kila (preponska) - jednostrana 150.000
Ingvinalna kila (preponska) - obostrana 180.000
Ingvinalna kila (preponska) - obostrana laparoskopska operacija 220.000
Umbilikalna kila (pupčana) 138.000
Ventralna kila (prednji trbušni zid) 220.000
Hemoroidi THD metoda 188.000
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalnoj anesteziji 50.000
Laparoskopska eksploracija 150.000
Slepo crevo 163.000
Slepo crevo - laparoskopska operacija 188.000
Analna fisura 90.000
Perianalna fistula 100.000
Sinus pilonidalni 90.000
Tumorektomija dojke u lokalnoj anesteziji 50.000
Tumorektomija fibroadenoma dojke u opštoj anesteziji 124.000
Ekstirpacija limfne žlezde u opštoj anesteziji 90.000
Ekstirpacija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji 50.000
Biopsija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji 50.000
Revizija operativne rane 188.000
Ekstracija lipoma u opštoj anesteziji 90.000
ORL operacije Cena
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji 8.000
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 20.000
Incizija peritonsilarnog apscesa 8.000
Krajnici u opštoj anesteziji - tonsilektomija 88.000
Septoplastika 125.000
Septoplastika i rinoplastika 250.000
Sekundarna septorinoplastika 310.000
Endonazalna polipektomija 110.000
Korekcija klempavih ušiju obostrano - otapostasis bill. 88.000
Korekcija jednog klempavog uha - otapostasis uilateralis 68.000
Tumorektomija parotidne žlezde 150.000
Ekstirpacija kalkulusa parotidne žlezde 138.000
Urološke operacije Cena
Uklanjane kondiloma analne regije radiotalasima 20.000
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasima - manja regija 20.000
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasima - veća regija 25.000
Frenulotomija uz korekciju šavom 13.000
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 35.000
Hidrocela kod odraslih u opštoj anestzeiji 88.000
Cistocela u opštoj anesteziji 88.000
Varikocela u opštoj anesteziji 100.000
Ugradnja penilne proteze 440.000
Korekcija curvature (zakrivljenost) penisa 380.000
Vaskularna hirurgija Cena
Operacija vena - parcijalna 157.000
Operacija vena - totalna 186.000
Ortopedska hirurgija Cena
Artroskopija zgloba kolena dijagnostička 125.000
Artroskopija meniscektomija 155.000
Fasciotomija 90.000
Odstranjenje Bekerove ciste 90.000
Ginekološke operacije Cena
Laparoskopska eksploracija 150.000
Laparoskopska cistektomija 190.000
Laparoskopska miomektomija 200.000
Laparoskopsa histerektomija 250.000
Cistektomija - klasična (otvorena) 180.000
Mioektomija - klasična (otvorena) 220.000
Histerektomija - lapratomija 230.000
Histerektomija sa adneksektomijom 250.000
Prednja i zadnja plastika vagine 210.000
Himenoplastika 60.000
Estetske intervencije Cena
Lifting lica 375.000 - 500.000
Korekcija kapaka gornjih - lokalna anestezija 75.000
Korekcija kapaka donjih - lokalna anestezija 100.000
Mikrodermoabrazija 60.000
Operacija nosa- rinoplastika 210.000
Korekcija uha - otoplastika jednostrano 68.000
Korekcija ušiju - otoplastika obostrano 88.000
Povećanje usana - 1ml organske hijaluronske kiseline 26.000
Liposukcija podbratka 100.000
Liposukcija abdomena i bedara 300.000
Liposukcija butina - obostrano 280.000
Povećanje grudi ugradnja implanta - MENTOR implanti 280.000
Suspenzija (podizanje) grudi 350.000
Redukcija (smanjenje) grudi 350.000
Ginekomastija - smanjenje grudi kod muškaraca 175.000
Dermolipektomija - zatezanje stomaka 320.000 - 420.000
Uvećanje gluteusa (zadnjice) 320.000 - 420.000
Operacija velikih usmina (spoljne genitalije) 115.000
Operacija malih usmina (spoljne genitalije) 95.000
Fileri - 1ml 29.000
Mezoterapija lica i podbratka 6.000
Usluge na terenu Cena
Pregled opšte prakse 7.000
Pregled specijaliste 8.000
Pregled docenta 9.000
Pregled profesora 10.000
Kontrolni pregled opšte prakse do 10 dana 5.000
Kontrolni pregled specijalisre do 10 dana 6.000
Kontrolni pregled docenta do 10 dana 7.000
Kontrolni pregled profesora do 10 dana 8.000
Ekg zapis bez čitanja 2.800
Holter EKG-a 7.000
Holter TA 6.500
Intramuskularna injekcija i.m. 2.000
Intravenska injekcija i.v. 2.300
Subkutana injekcija s.c. 2.000
Intraartikularna injekcija i.a. 1.100
Infuzija na terenu 4.000
AT zaštita sa uslugom davanja(Tetavaksal, Tetabulin) 3.800
Revakcinacija Tetavaksalom sa uslugom davanja 1.100
Previjanje manje povrede - rane 2.500
Previjanje srednje povrede - rane 2.900
Previjanje velike povrede - rane 3.300
Usluga previjanja hirurga 3.800
Obrada manje rane sa previjanjem - incizija, dekubit, opekotina 6.100
Obrada srednje rane sa previjanjem - incizija, dekubit, opekotina 7.100
Obrada velike rane sa previjanjem - incizija, dekubit, opekotina 8.100
Vadjenje konaca 2.700
Plasiranje/vađenje katetera, urostome, anostome 3100
Ispiranje uha 2.700
Postavljanje štrajfne sa lekom 2.700
Inhalacija berodualom 2.700
Alergo probe kože 6.300
Kiseonik 2.300
Klizma 4.800
Imobilizacija elastičnim zavojem 3.300
Postavljanje gipsa 4.800
Postavljanje plastičnog gipsa 6.800
Skidanje gipsa 3.800
Urin Cena
Pregled urina 270
Vađenje krvi 150
Mikroalbumini 1.300
Kreatinin 150
Klirens kreatinina 330
Urea 150
Klirens uree 300
Mokraćna kiselina 240
Kalcijum 180
Fosfor 180
Kateholamini (24h) 3.650
VMA (24h) 1.300
5 HIA (24h) 1.300
Metanefrin 2.600
Normetanefrin 2.600
17-ketosteroidi (24h) 1.550
17OH kortikosteroidi 1.550
Kortizol 900
Aldosteron 1.350
PGB+ALA (24h) 2.150
Korpoporfirini (24h) 1.150
Uroporfobilinogen (24h) 1.150
Bence-Jones proteini 600
Imunoelektroforeza urina 3.050
Osmolalnost urina 550
Bakar u urinu 2.400
Test trudnoće u urinu 550
Alfa amilaza 450
Glukoza 190
Aceton 190
Beta 2 mikroglobulin 1.050
Urobilinogen 190
Kalijum 190
Natrijum 190
Magnezijum 190
Proteini 300
Albumini 800
Alergije Cena
Inhalacioni tip I 5.000
Inhalacioni mediter.tip 5.000
Inhalacioni inutritivni tip 5.000
Nutritivni tip 5.000
A penicilin V 1.300
A penicilin G 1.300
Dlaka psa 2.000
Droge u urinu Cena
Opijati (morf.,her.,kod.) 600
Chanabinoidi (mar.,haš.) 600
Cocain 600
Ecstazy (amf,metamf.) 600
Barbiturati 600
Benzodiazepini 600
Metadon 600
Panel od 5 droga 2.150
Panel od 10 droga 3.150
Hematologija Cena
Krvna slika (KS+LF) 280
Leukocitarna formula 175
Retikulociti 200
Leukociti/trombocit 145
Eozinofili 500
Mikrosedimentacija 285
Vreme krvarenja 150
Sedimentacija Er 120
Krvna grupa i Rh faktor 1.600
Rh antitela 1.600
Vreme koagulacije 150
Koagulacija Cena
Protromb. vreme (INR) 280
PT 280
TT 300
PTT 280
Fibrinogen 190
Heparin (anti Xa) 1.660
Antitrombin III 1.950
Lupusna antitela 1.100
Lupus antikoagulans 1.200
Lupus ćelije 600
Vitamini Cena
25-OH vitamin D 2.000
Lekovi u krvi Cena
Valproična kiselina 1.400
Karbamazepam 1.400
Phenobarbiton 1.400
Phenitoin 1.400
Lamictal 4.000
Idigoksin 3.500
Dijabetes Cena
Glukoza 100
OGTT 1.250
HbA1c 950
Fructozamin 650
Insulin 1.000
C-peptid 1.000
Anti-insulinska At 1.150
GAD antitela 2.000
Anti IA2 (tyrosin phos.) 2.000
Anti ICA At 4.730
IgE na humani insulin 1.900
Elektroliti Cena
Natrijum 150
Kalijum 150
Hloridi 150
Bikarbonati 200
Kalcijum 150
Jonizovani kalcijum 400
Fosfat neorganski 150
Magnezijum 150
Cink 700
Bakar 500
Litijum 350
Olovo (heparin) 2.400
Markeri za trudnice Cena
Double t. (fβhcg+papp-a) 2.450
Double t. (fβhcg+afp) 2.050
Triple t. (afp+fe3+βhcg) 2.070
Quadr. t.(afp,e3,hcg,inA) 5.300
Anemija Cena
Gvožđe 150
TIBC-UIBC 190
Vitamin B12 1.050
Folat (serum) 1.050
Feritin 1.000
Transferin 750
Haptoglobin 750
Antiparijetalna At 1.100
Eritropoetin 1.750
Folat (eritrociti) 870
Terensko vađenje krvi Cena
Terensko vađenje krvi I 500
Terensko vađenje krvi II 700
Biohemija Cena
Holesterol 150
HDL holesterol 150
LDL holesterol 150
Trigliceridi 150
Apo A 500
Apo B 500
Lipoprotein (a) (Lpa) 1.000
Urea 150
Kreatinin 150
Mokraćna kiselina 150
Bilirubin ukupni 150
Bilirubin direktni 180
Proteini ukupni 150
Albumini 150
Laktat 450
Ceruloplazmin 1.100
Alfa 1 antitripsin 1.000
Alkohol 1.250
ALT (SGPT) 150
AST (SGOT) 150
ALP 150
Gama GT 150
LDH 150
Amilaza 450
Pankreasna amilaza 500
Lipaza 500
Holinesteraza 500
Kisela fosfataza 210
Prostatična kis. fos. 210
ACE 1.250
CK-NAC 250
CK-MB 350
Troponin I 1.300
Mioglobin 1.350
Pro-BNP 3.100
BNP 3.100
Index ateroskleroze 150
Faktor rizika 150
Zapaljenski sindrom Cena
CRP (C-reaktivni protein) 600
ASO (Antistreptol. titar) 600
Test intoler.na hranu 4.000
Hormoni Cena
T3-trijodtironin 650
T4-tiroksin 650
FT3 650
FT4 650
TSH 650
Anti-TG-At 1.140
Anti-TPO At (mikrozom) 1.140
Auto At na TSH rec. 1.950
Tireoglobulin 1.100
TBG 1.200
Kalcitonin 1.250
PTH intaktni 1.000
Estardiol 730
FSH 730
LH 730
Prolaktin 730
Progesteron 730
Testosteron 730
Free testosteron 1.080
Dihidro-testosteron 2.000
SHBG 950
17-OH progesteron 1.250
DHEA-S 990
Androstenedion 1.200
Inhibin B 1.850
Anti-Mullerian hormon 2.100
Beta HCG 950
ACTH (KS)- na ledu 1.000
Kortizol 1.000
Adrenalin 1.350
Noradrenalin 1.350
Dopamin 1.350
Serotonin 4.100
Aldosteron 1.400
Renin (PRA)- na ledu 2.000
ADH (vazopresin) 4.500
HGH (hormon rasta) 1.000
Eritropoetin 1.750
IGF 1 1.350
IGF BP 3 1.350
Leptin 1.250
Ostokalcin 1.350
Cross Laps 1.350
Homocystein 2.050
Gastrin 1.450
PAPP-A 1.300
Free beta HCG 1.250
Estriol free (E3) 1.100
Inhibin A 2.600
Hum. placent. laktogen 1.750
Imunologija Cena
Waaler rose 600
RF-reuma faktor 600
Anti CCP At 1.450
IgE 850
IgA 650
IgG 650
IgM 650
Elektroforeza proteina 1.000
Imunoelektroforeza 3.000
Krioglobulini 700
Alfa 1 antitripsin 1.000
Ukupni komplemen.CH50 870
Komplement C3 700
Komplement C4 700
C1 inhibitor 1.250
C1 inaktivator 1.250
Imunikompleksi PEG 750
C1 q imunokompleksi 1.150
Antinuk At-ANA ELISA 1.100
Antinuk At ANA HEP-2 1.100
ENA (ANA profil) 4.200
Ds-DNA 1.100
Anti Scl 70 1.450
Anti Sm At 1.450
Anti RNP At 1.450
Anti Ro/SSA 1.450
Anti La/SSB 1.450
Centromerna At 1.450
Antikardiolipin. At IgM 1.300
Antikardiolipin.At IgG 1.300
Antifosfolipidna At IgM 1.350
Antifosfolipidna At IgG 1.350
β 2 glikoprotein IgM 1.350
β 2 glikoprotein IgG 1.350
p ANCA anti MPO 1.100
cANCA anti PR 3 1.100
Antiparijetalna At 1.100
Antimitohondrijalna At 1.150
Anti LKM 1 At 1.350
AGMA 1.200
ASMA 1.200
Transglutaminska IgA At 1.250
Transglutaminska IgG At 1.250
Antiglijadinska At IgA 1.200
Antiglijadinska At IgG 1.200
Antispermatozoidna At 1.200
Antiovarijalna At 1.550
Citotoksična At 4.500
ANA profil 1 4.200
At na acetilhol.receptore 4.300
Anti adrenokortikalna At 3.250
Netoler.na hranu IgG At 15.500
Netoler.na hranu screen 3.000
Tumorski markeri Cena
CEA (opšti colon) 890
CA 19-9 pankreas, colon 1.200
CA 72-4 želudac 1.200
CA 15-3 dojka 1.200
CA 125 ovarijum 1.200
TATI materica 2.450
Beta HCG-testisi, mola 950
AFP-jetra, testisi 900
PSA-prostata 1.100
Free PSA 1.100
Cyfra 21-1, pluća 1.350
NSE - pluća 1.250
Beta 2 mikroglobulin 1.100
ACE - sarkoidoza 1.250
Hromogranin A (feohro) 2.000
Protein S-100 (mel, moz) 3.000
UBC (mok.bešika)-urin 2.800
TPA (tkivni polipep.Ag) 3.200
VIP (vazoint. Polipept.) 5.000
Cystatin C (Alcheimer) 1.700
Melanin (melanom) 8.800
Index PSA 150
HE-4 2.250
Bakterije i paraziti Cena
VDRL+TPHA 900
Malarija 1.550
Listeria monocytogen. IgG 1.250
Brucella (BAB) 900
Cysticercosis IgG (taenia) 2.050
Trichinella spiralis IgG 1.350
Yersinia 3.800
Leptospira 3.200
Tularemia 2.400
Toxocara 3.200
Echin-Ag 2.800
Echinococcus IgG ELISA 1.300
Echinococcus At ukupna 1.300
Borellia burgdorferi IgM 1.300
Borellia burgdorferi IgG 1.300
Borellia WesternBlot IgM 3.650
Chlamidia trachomatis 3.650
Chlamydia trachomatis IgM 1.250
Chlamydia trachomatis IgG 1.250
Helicobacter pylori IgA 1.200
Helicobacter pylori IgG 1.150
Helicobacter pylori Combo 1.100
Izdisajni Helico b.pyl 3.700
Virusi Cena
HIV 1+2 1.200
HIV Western blot 8.500
HAV IgM 1.200
HAV ukupna At 1.200
HBs Ag 1.150
Anti HBs 1.150
Hbe Ag 1.200
Anti Hbe 1.250
Anti HBc IgM core 1.300
Anti HBc ukupni 1.200
HCV 1.200
HCV Western blot 8.500
HDV Ag.ukup At.IgM 1.350
HEV ukup At. IgM 1.350
Toxoplasma gondi IgM 1.200
Toxoplasma gondi IgG 1,200
Rubella IgM 1.200
Rubella IgG 1.200
CMV IgM 1.200
CMV IgG 1.200
HSV I IgM 1.200
HSV I IgG 1.200
VZV IgM 1.200
VZV IgG 1.200
HSV II IgM 1.200
HSV II IgG 1.200
Morbilli IgM 1.350
Morbilli IgG 1.350
Paul-Bunnel 1.400
Epstein-barr IgM 1.200
Epstein-Barr IgG 1.200
Adenovirus IgA 1.200
Adenovirus IgG 1.200
Mycoplasma pneum IgM 1.200
Mycoplasma pneum IgG 1.200
Coxsackie IgM 1.200
Coxsackie IgG 1.200
Mumps IgM 1.300
Mumps IgG 1.300
Parvo B19 IgM 1.300
Parvo B19 IgG 1.300
Echo IgM 1.300
Echo IgG 1.300
Influenca A IgM 1.300
Influenca A IgG 1.300
Influenca B IgM 1.300
Influenca BIgG 1.300
Parainfluenca IgM 1.300
Parainfluenca IgG 1.300
RSV IgM 1.300
RSV IgG 1.300
HTLV 1+2 At 1.600
Mikrobiologija Cena
Urinokultura 540
Bris nosa 540
Bris ždrela 540
Bris rane 800
Bris rane na anaerobe 1.100
Bris oka 600
Bris uha 600
Bris kože 600
Dermatofiti 1.250
Sputum 600
Sputum (Levenstain) 3.300
Spermokultura 600
Spermogram 1.600
Koprokultura 800
Stolica na paraz. i protoz. 900
Stolica na okultno krvar. 600
Stolica (miš.vlakna,skrob) 1.000
Perianalni bris 400
Bris jezika 600
Clostridium dificile sto 2.200
Punktat aer/anae 1.300
Rota/Adeno stolic 1.300
STOMATOLOGIJA Cena
Prva pomoć kod dentalgije 1.800
Vitalna extr. zuba ( toxavit ) 2.200
Mortalna amputacija ( toxavit ) 1.500
Lečenje caries profunde (dir.prek.pulpe) 1.500
Definitivno punjenje I kanal 1.000
Definitivno punjenje II kanala 1.700
Definitivno punjenje III kanala 2.300
Lečenje aftoznog stomatitisa 1.000
Helio komp.ispun I povr. 1.700
Helio komp.ispun IIpovr. 2.200
Helio komp.ispun IIIpovr. 3.200
Nano kompoziti hibridni 6.000
Amalgam I 1.500
Amalgam II 2.000
Amalgam III 2.200
Lekarsko uverenje (pr) 2.000
Nadogradnja bez kočića 5.000
Nadogradnja sa kočićem 5.600
Lokalna aplikacija leka 1.500
Kiretaza polipa gingive 1.200
Vađenje zuba parodontopatični 1.700
Vađenje zuba obično 2.200
Lečenje alveolitisa 1.200
Zaustavljanje krvavljenja 1.000
Kiretaža parodontalnog džepa 1.500
Obrada rane posle extr. van Bolnice Impuls 1.500
Komplikovano vađenje zuba I 5.500
Kompli.vadj.zuba ,cista i kiretaža u koštanom tkivu 10.500
Hirurško vadjenje umnjaka (impaktiranog zuba) 24.000
Apikotomija prednjih zuba 12.000
Apikotomija bočnih zuba 15.000
Totalna proteza sa mrežicom 22.000
Totalna proteza obična 20.000
Subtotalna proteza 20.000
Parcijalna proteza 18.000
Vizil proteza sa kukicom 45.000
Vizil proteza sa athecmenom 65.000
Valplast proteze 30.000
Thermopres proteze 30.000
Bezmetalna krunica 24.000
Obična porcelanska krunica 12.000
Livena nadogradnja- obična 5.000
Podlaganje proteze 7.000
Dodatak zuba u protezi 2.500
Ugradnja kukica u protezi 2.500
Reparatura proteze 2.500
Cementiranje stare krunice 1.000
Žabica 7.000
Splint 6.000
Aplikacija leka 1.500
Polip gingive 1.200
Uklanjanje mekih naslaga 1.500
Uklanjanje zubnog kamenca 2.000
Beljenje po zubu 6.000
Beljenje sa folijama po vilici 12.000
Vađenje mlečnih zuba 1.000
Zalivanje fisure po zubu 1.500
Fuji IX ispun I povr. 1.700
Fuji IX ispun II povr. 2.200
Fuji IX ispun III povr 2.700
Fuji triage ispun 2.000
Komp.nadogradnja frakt.zuba I ugao 3.500
Komp.nadogradnja frakt.zuba II 5.000
Mortalna amputacija ml. zuba sa plombom 2.400
Fluorizacija III seanse 3.000
Incizija apscesa sa terapijom 2.000
Revizija starog punjenja kanala 3.000
Drenaža, širenje i ispiranje 1.500
Mehanička hemostasa 1.000
Biološka hemostasa 1.000
Produbljivanje fornixa 12.000
Terapija alveolitisa ( po seansi) 1.000
Frenectomia 6.000
Nivelacija grebena 18.000
Hirurško zatvaranje sinusa 12.000
Ugradnja implanta Bredent po implantu 75.000
Ugradnja implanta Bronemark po implantu 90.000
Primarna plastika sinusa 7.200
Sinus lift ( OP) 60.000
Inlej palador – zlato 6.000
Inlej keramički 24.000
Kauzalna terapija parodontopatije 2.000
Fiberglass kočić 6.000
Nakit za zube 2.000
Uklanjanje stranog tela iz korena zuba 3.000
Pregled 1.000
Skidanje starog mosta po zubu 1.200
Excisia gingive po zubu 1.200
Ugradnja veštačke kosti po zubu 12.000
Folija za bruksizam 6.000
Reokluzija i readaptacija posle III kontrole 1.000
Fiksna proteza po vilici 72.000
Režanj operacija po zubu 6.000
Augmentacija alveolarnog grebena 12.000
Rtg zuba 600
Proba protetike 00
Mobilni aparat po vilici 36.000