• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Cenovnik

Kompletan cenovnik usluga Klinike impuls pogledajte na ovoj strani. Cenovnik je zvaničan i važeći dokument i shodno tome možete i zakazivati preglede i usluge naše ustanove. Trudićemo se da sa što više akcija omogućimo popuste i laksi pristup našim uslugama.

Napomena- Cene usluga koje se rade u opštoj anesteziji obuhvataju preoperativnu pripremu (KKS + biohemijske anallize krvi, pregled urina, krvna grupa, RGT srca i pluća i internistički nalaz), operaciju, bolnički dan nakon operacije kao i kontrolu

Beo dan (bolnički dan) iznosi 13.000 rsd

GINEKOLOŠKE USLUGE Cena
Ginekološki pregled 3.000
Kolposkopija 2.000
Klinički pregled dojki 600
Ginekološki UZ 4.000
Ginekološki UZ /DOPPLER 5.500
Uz dojke sa kliničkim pregledom 4.000
Folikulometrija 3.000
4D ultrazvuk 9.000
Papanikolau test 2.000
Vaginalni sekret 750
Ginekološki pregled+PA+VS+Kolposkopija 5.000
Ginekološki pregled+PA+VS+Kolposkopija+UZ 6.000
Ekspertski UZ 9.000
Ginek. pregled+PA+VS+Kolposkopija+UZ gin.+UZ dojki 9.000
Ginekološki pregled+PA+VS+Kolposkopija+Pregled dojki 7.000
Aplikacija spirale 5.900
Vađenje spirale 5.900
Polipektomija u lokalnoj anesteziji 12.000
Polipektomija u opštoj anesteziji 24.000
Incizija Bartolinejeve žlezde s previjanjem 12.000
Albotil-hem.kauterizacija 4.000
Biopsija grlića materice u lokalnoj anesteziji 12.000
Biopsija grlića materice u opštoj anestezijii 24.000
Tretman grlića materice radiotalasima 12.000
Cervikalni bris (bakteriološki) 750
Chlamidia trahomatis 1.400
Mikoplazma hominis 1.400
Ureaplazma 1.400
HPV cervikalni bris 8.500
Uretralni bris na Chlamidiu 1.400
Uretralni bris na Mikoplazmu 1.400
Uretarni bris na Ureaplazmu 1.400
Uretralni bris na HPV 8.500
Vaginalni bris (bakteriološki) 750
Uretralni bris (bakteriološki) 750
Bris glans penisa 750
Skidanje kondiloma radiotalasima u lokalnoj anesteziji 12.000
Biopsija vulve 10.000
Bris vulve (bakteriološki) 750
Bris vulve 750
Skidanje/aplikacija pesara 5.000
PA dojke 2.500
Bris dojke 750
Vađenje spirale u opštoj anesteziji 20.000
Explorativna kiretaža u opštoj anesteziji 24.000
Kiretaža u opštoj anesteziji 24.000
Skidanje kondiloma u opštoj anesteziji 20.000
Uklanjanje kondiloma sa grlića 24.000
Biopsija horionskih čupica 8-11 nedelje 35.000
Amniocenteza 16-17 nedelje 40.000
Exterpacija gllandule Bartolini 45.000
Kariotip uzet iz uzorka horiobiopsije 10.000
Kariotip uzet iz uzorka amniocentezom 15.000
Chlamidia trachomatis bris PCR 8.500
Trudnice pregled sa UZ 6.500
Klinički pregledi Cena
Internistički pregled 4.400
EKG 1.500
Ergometrija 9.000
Holter TA 6.500
Holter EKG 7.500
Gastroenterološki pregled 4.400
Spirometrija 2.500
Kardiološki pregled 4.400
Pulmološki pregled 4.400
Endokrinološki pregled 4.400
Pedijatrijski pregled 4.400
Dermatološki pregled 4.400
Infektološki pregled 4.900
Urološki pregled 4.400
Nefrološki pregled 4.400
ORL pregled 4.400
Hematološki pregled 4.900
Oftalmološki pregled 4.400
Pregled očnog dna (fundus) 2.000
Merenje očnog pritiska 1.800
Određivanje refrakcije 1.800
Neuropsihijatrijski pregled 4.900
Neurološki pregled 4.900
Reumatološki pregled 4.400
Fizijatrijski pregled 4.400
Hiruški pregled 4.400
Onkološki pregled 4.400
Pregled profesora 5.900
Pregled docenta 5.400
Pregled opšte prakse 3.900
Konsultativni pregled interniste 2.000
Kompleti pregleda Cena
ORL pregled sa ispiranjem jednog uha 4.900
ORL pregled sa ispiranjem oba uha 5.400
Dermatološki pregled sa dermoskopijom 5.000
UZ srca + ergometrija 8.000
Internistički pregled + spirometrija 4.500
Internistički pregled + Holtet TA 6.700
Internistički pregled + Holter EKG 7.100
Kardiološki pregled + UZ srca 8.900
Kardiološki pregled + ergometrija 12.400
Kardiološki pregled + Holter TA 6.700
Kardiološki pregled + Holter EKG 10.900
Urološki pregled + eho urotrakta 5.400
Endokrinološki pr. + UZ štit. žlezde 8.900
Neurološki preg. + Dopp.k.s.vrata 8.900
Pulmološki pregled + spirometrija 4.500
Gastroen.pregled+UZ abdomena 6.300
Hiruški pregled sa anoskopijom 7.200
Pregled doktora medicine sa vadjenjem krpelja 4.500
Kontrolni pregledi Cena
Kontrolni pregled specijaliste do mesec dana 3.400
Kontrolni pregled docenta do mesec dana 4.400
Kontrolni pregled profesora od mesec dana 4.900
Ultrazvuk i dopler Cena
Eho srca 5.500
Eho abdomena 4.000
Eho urotrakta 4.200
Eho štitaste žlezde 4.500
Eho axile 4.200
Eho dojki 4.500
Eho kukova kod novorođenčeta 4.000
Eho mekih tkiva 4.500
Eho testisa 4.500
Eho kolena 4.500
Eho vrata 4.500
Doppler k.s. vrata 5.600
Doppler k.s. gornjih ekstremiteta -ruku 5.600
Doppler k.s. donjih ekstremiteta -nogu 5.600
Eho abdomena sa dopl.a.renalis 5.500
Dopler TCD 5.600
Dopler k.s.vrata sa TCD 7.000
Eho portne vene - vask.strukture 5.600
Skener (CT) Cena
CT temporalne regije 8.000
CT glave standard 8.000
CT glave kontrast 9.500
CT vrata standard 8.000
CT vrata kontrast 9.500
CT grudni koš standard 8.000
CT grudni koš kontrast 9.500
CT abdomena standard 8.000
CT abdomena kontrast 9.500
CT male karlice standard 8.000
CT male karlice kontrast 9.500
CT CER. kičme standard 8.000
CT TH. kičme standard 8.000
CT L/S kičme standard 8.000
Rentgen Cena
RTG srca i pluća AP 4.000
RTG srca i pluća 2P 4.200
RTG cervikalne kičme AP 4.200
RTG cervikalne kičme 2P 4.200
RTG nadlaktice 4.200
RTG nadlaktice 2P 4.200
RTG podlaktice 4.200
RTG podlaktice 2P 4.200
RTG ramenog zgloba 4.200
RTG ručnog zgloba 4.200
RTG šake 2P 4.200
RTG kuka 2P 4.200
RTG karlice 4.000
RTG nadkolenice 4.000
RTG nadkolenice 2P 4.200
RGT kolena 2P 4.200
RGT podkolenice 4.000
RGT podkolenice 2P 4.200
RTG skočnog zgloba 4.200
RTG stopala 2P 4.200
RTG sinusa 4.000
RTG glave 4.000
RTG lakatnog zgloba 2P 4.000
RTG urotrakta nativni 4.000
RTG abdomena nativni 4.000
RTG torax kičme AP 4.000
RTG torax kičme 2P 4.200
RTG L/S kičme AP 4.000
RTGL/S kičme 2P 4.200
RTG grudnog koša AP 4.000
RTG grudnog koša sa profilom 4.200
Opis donetog RTG snimka 2.500
Endoskopija Cena
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji 16.000
Gastroskopija u opštoj anesteziji 19.000
Kolonoskopija u lokalnoj anesteziji 18.000
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 20.000
Rektoskopija u lokalnoj anesteziji 14.000
Rektoskopija u opštoj anesteziji 17.000
Anoskopija 4.500
Ambulantne usluge Cena
Accu chek 500
Intramuskularna injekcija i.m. 800
Intravenska injekcija i.v. 900
Subkutana injekcija s.c. 800
Intraartikularna injekcija i.a. 2.600
Infuzija 1.900
Infuzija pod nadzorom lekara (Aredija, Zomeda) 3.900
AT-zaštita sa uslugom davanja (Tetavaskal, Tetabulin) 3.800
Revakcinacija Tetavaksal sa uslugom davanja 2.500
Previjanje manje povrede-rane 1.700
Previjanje srednje povrede-rane 2.700
Previjanje velike povrede-rane 3.700
Usluga previjanja hirurga 3.200
Obrada manje rane sa previjanjem-incizija, dekubit, opekotina 5.800
Obrada srednje rane sa previjanjem-incizija, dekubit, opekotina 6.800
Obrada velike rane sa previjanjem-incizija, dekubit, opekotina 7.800
Vadjenje konaca 2.200
Plasirnaje/vadjenje katetera, urostome, anostome 2.900
Ispirnje uha 1.500
Postavljanje štrajfne sa lekom 1.500
Inhalacija Berodualom 1.500
Alergo probe kožne 8.000
Kiseonik 1.400
PH analiza 3.500
Klizma 4.900
Sklerozacija hemoroida 7.500
Abdominalna punkcija 7.500
Punkcija kolena 5.500
Imobilizacija elastičnim zavojem 2.200
Postavljanje gipsa 4.500
Postavljanje plastičnog gipsa 6.500
Skidanje gipsa 2.900
Fizikalna terapija 3.500
Male hiruške intervencije Cena
Šivenje rane do 3 šava u lokalnoj anesteziji 8.000
Šivenje rane preko 3 šava u lokalnoj anesteziji 12.000
Šivenje rane na glavi i licu u lokalnoj anesteziji 15.000
Šivenje rane na glavi i licu u analgosedaciji 25.000
Revizija rane /sekundarni šav 20.000
Incizija manjeg apscesa 7.000
Incizija periananlnog apscesa 7.000
Incizija periananog apscesa u analgosedacija 25.000
Uklanjanje manjeg ateroma/lipoma lok.anes. 11.000
Uklanjanje većeg ateroma/lipoma lok.anes 15.000
Uklanjanje ateroma/lipoma analgosedacija 25.000
Uklanjanje mladeža lok.anes. 11.000
Uklanjanje do 3 mladeža veličine do 5mm lok.anes. 21.000
Unguis incarnatus lok.anes. 15.000
Unguis incarnatus analgosedacija 25.000
Ablacija nokta lok.anes. 9.000
Clavus - žulj lok.anes. 9.000
Uklanjanje kurjeg oka lok.anes. 9.000
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 35.000
Opšta hirurgija Cena
Žučna kesa - laparoskopska operacija 150.000
Žučna kesa - klasična operacija 175.000
Ingvinalna kila (preponska) - jednostrana 150.000
Ingvinalna kila (preponska) - obostrana 180.000
Ingvinalna kila (preponska) - obostrana laparoskopska operacija 220.000
Umbilikalna kila (pupčana) 138.000
Ventralna kila (prednji trbušni zid) 220.000
Hemoroidi THD metoda 188.000
Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalnoj anesteziji 50.000
Laparoskopska eksploracija 150.000
Slepo crevo 163.000
Slepo crevo - laparoskopska operacija 188.000
Analna fisura 90.000
Perianalna fistula 100.000
Sinus pilonidalni 90.000
Tumorektomija dojke u lokalnoj anesteziji 50.000
Tumorektomija fibroadenoma dojke u opštoj anesteziji 124.000
Ekstirpacija limfne žlezde u opštoj anesteziji 90.000
Ekstirpacija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji 50.000
Biopsija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji 50.000
Revizija operativne rane 188.000
Ekstracija lipoma u opštoj anesteziji 90.000
ORL operacije Cena
Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji 8.000
Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji 20.000
Incizija peritonsilarnog apscesa 8.000
Krajnici u opštoj anesteziji - tonsilektomija 88.000
Septoplastika 125.000
Septoplastika i rinoplastika 250.000
Sekundarna septorinoplastika 310.000
Endonazalna polipektomija 110.000
Korekcija klempavih ušiju obostrano - otapostasis bill. 88.000
Korekcija jednog klempavog uha - otapostasis uilateralis 68.000
Tumorektomija parotidne žlezde 150.000
Ekstirpacija kalkulusa parotidne žlezde 138.000
Urološke operacije Cena
Uklanjane kondiloma analne regije radiotalasima 24.000
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasima - manja regija 20.000
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasima - veća regija 25.000
Frenulotomija uz korekciju šavom 13.000
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 35.000
Hidrocela kod odraslih u opštoj anestzeiji 88.000
Cistocela u opštoj anesteziji 88.000
Varikocela u opštoj anesteziji 100.000
Ugradnja penilne proteze 440.000
Korekcija curvature (zakrivljenost) penisa 380.000
Vaskularna hirurgija Cena
Operacija vena - parcijalna 157.000
Operacija vena - totalna 186.000
Ortopedska hirurgija Cena
Artroskopija zgloba kolena dijagnostička 125.000
Artroskopija meniscektomija 155.000
Fasciotomija 90.000
Odstranjenje Bekerove ciste 90.000
Ginekološke operacije Cena
Laparoskopska eksploracija 150.000
Laparoskopska cistektomija 190.000
Laparoskopska miomektomija 200.000
Laparoskopsa histerektomija 250.000
Cistektomija - klasična (otvorena) 180.000
Mioektomija - klasična (otvorena) 220.000
Histerektomija - lapratomija 230.000
Histerektomija sa adneksektomijom 250.000
Prednja i zadnja plastika vagine 210.000
Himenoplastika 60.000
Estetske intervencije Cena
Lifting lica 375.000 - 500.000
Korekcija kapaka gornjih - lokalna anestezija 75.000
Korekcija kapaka donjih - lokalna anestezija 100.000
Mikrodermoabrazija 60.000
Operacija nosa- rinoplastika 210.000
Korekcija uha - otoplastika jednostrano 68.000
Korekcija ušiju - otoplastika obostrano 88.000
Povećanje usana - 1ml organske hijaluronske kiseline 26.000
Liposukcija podbratka 100.000
Liposukcija abdomena i bedara 300.000
Liposukcija butina - obostrano 280.000
Povećanje grudi ugradnja implanta - MENTOR implanti 280.000
Suspenzija (podizanje) grudi 350.000
Redukcija (smanjenje) grudi 350.000
Ginekomastija - smanjenje grudi kod muškaraca 175.000
Dermolipektomija - zatezanje stomaka 320.000 - 420.000
Uvećanje gluteusa (zadnjice) 320.000 - 420.000
Operacija velikih usmina (spoljne genitalije) 115.000
Operacija malih usmina (spoljne genitalije) 95.000
Fileri - 1ml 29.000
Mezoterapija lica i podbratka 6.000
Usluge na terenu Cena
Pregled opšte prakse 9.000
Pregled specijaliste 10.000
Pregled docenta 12.000
Pregled profesora 13.000
Kontrolni pregled opšte prakse do 10 dana 7.000
Kontrolni pregled specijalisre do 10 dana 8.000
Kontrolni pregled docenta do 10 dana 10.000
Kontrolni pregled profesora do 10 dana 11.000
Ekg zapis bez čitanja 5.000
Holter EKG-a 9.500
Holter TA 8.500
Intramuskularna injekcija i.m. 2.500
Intravenska injekcija i.v. 2.900
Subkutana injekcija s.c. 2.500
Intraartikularna injekcija i.a. 2.500
Infuzija na terenu 4.900
AT zaštita sa uslugom davanja(Tetavaksal, Tetabulin) 5.800
Revakcinacija Tetavaksalom sa uslugom davanja 4.500
Previjanje manje povrede - rane 3.900
Previjanje srednje povrede - rane 4.900
Previjanje velike povrede - rane 5.900
Usluga previjanja hirurga 6.900
Obrada manje rane sa previjanjem - incizija, dekubit, opekotina 7.800
Obrada srednje rane sa previjanjem - incizija, dekubit, opekotina 8.800
Obrada velike rane sa previjanjem - incizija, dekubit, opekotina 9.800
Vadjenje konaca 4.200
Plasiranje/vađenje katetera, urostome, anostome 4.900
Ispiranje uha 3.500
Postavljanje štrajfne sa lekom 3.500
Inhalacija berodualom 3.500
Alergo probe kože 6.300
Kiseonik 3.400
Klizma 6.900
Imobilizacija elastičnim zavojem 4.600
Postavljanje gipsa 6.500
Postavljanje plastičnog gipsa 6.800
Skidanje gipsa 4.900
Urin Cena
Pregled urina 320
Vađenje krvi 150
Mikroalbumini 860
Kreatinin 190
Klirens kreatinina 350
Urea 190
Klirens uree 350
Mokraćna kiselina 190
Kalcijum 190
Fosfor 190
Kateholamini (24h) 3.900
VMA (24h) 1.480
5 HIA (24h) 1.480
Metanefrin 4.340
Normetanefrin 4.340
17-ketosteroidi (24h) 1.700
17OH kortikosteroidi 2.250
Kortizol 990
Aldosteron 1.480
PGB+ALA (24h) 2.600
Korpoporfirini (24h) 1.260
Uroporfobilinogen (24h) 1.310
Bence-Jones proteini 650
Imunoelektroforeza urina 3.050
Osmolalnost urina 750
Bakar u urinu 2.690
Test trudnoće u urinu 600
Alfa amilaza 500
Glukoza 200
Aceton 200
Beta 2 mikroglobulin 1.200
Urobilinogen 200
Kalijum 200
Natrijum 200
Magnezijum 200
Proteini 350
Albumini 350
Alergije Cena
Inhalacioni tip I 5.000
Inhalacioni mediter.tip 5.000
Inhalacioni inutritivni tip 5.000
Nutritivni tip 5.000
A penicilin V 1.300
A penicilin G 1.300
Dlaka psa 2.000
Droge u urinu Cena
Opijati (morf.,her.,kod.) 650
Chanabinoidi (mar.,haš.) 650
Cocain 650
Ecstazy (amf,metamf.) 650
Barbiturati 650
Benzodiazepini 650
Metadon 650
Panel od 5 droga 2.700
Panel od 10 droga 3.700
Hematologija Cena
Krvna slika (KS+LF) 330
Leukocitarna formula 250
Retikulociti 250
Leukociti/trombocit 145
Eozinofili 600
Mikrosedimentacija 285
Vreme krvarenja 170
Sedimentacija Er 150
Krvna grupa i Rh faktor 1.700
Rh antitela 1.700
Vreme koagulacije 170
Koagulacija Cena
Protromb. vreme (INR) 280
PT 280
TT 300
PTT 330
Fibrinogen 230
Heparin (anti Xa) 1.810
Antitrombin III 2.190
Lupusna antitela 1.100
Lupus antikoagulans 1.200
Lupus ćelije 600
Vitamini Cena
25-OH vitamin D 2.190
Lekovi u krvi Cena
Valproična kiselina 1.250
Karbamazepam 1.250
Phenobarbiton 1.250
Phenitoin 1.950
Lamictal 4.000
Idigoksin 1.850
Dijabetes Cena
Glukoza 130
OGTT 1.200
HbA1c 990
Fructozamin 990
Insulin 1.150
C-peptid 1.150
Anti-insulinska At 1.370
GAD antitela 2.250
Anti IA2 (tyrosin phos.) 2.250
Anti ICA At 3.900
IgE na humani insulin 1.900
Elektroliti Cena
Natrijum 170
Kalijum 170
Hloridi 170
Bikarbonati 200
Kalcijum 170
Jonizovani kalcijum 400
Fosfat neorganski 170
Magnezijum 170
Cink 790
Bakar 570
Litijum 400
Olovo (heparin) 2.850
Markeri za trudnice Cena
Double t. (fβhcg+papp-a) 2.800
Double t. (fβhcg+afp) 2.800
Triple t. (afp+fe3+βhcg) 3.100
Quadr. t.(afp,e3,hcg,inA) 5.950
Anemija Cena
Gvožđe 170
TIBC-UIBC 170
Vitamin B12 1.150
Folat (serum) 1.150
Feritin 1.090
Transferin 820
Haptoglobin 820
Antiparijetalna At 1.100
Eritropoetin 2.090
Folat (eritrociti) 870
Terensko vađenje krvi Cena
Terensko vađenje krvi I 500
Terensko vađenje krvi II 700
Biohemija Cena
Holesterol 170
HDL holesterol 180
LDL holesterol 180
Trigliceridi 170
Apo A 550
Apo B 550
Lipoprotein (a) (Lpa) 1.040
Urea 170
Kreatinin 170
Mokraćna kiselina 170
Bilirubin ukupni 170
Bilirubin direktni 180
Proteini ukupni 170
Albumini 170
Laktat 1.810
Ceruloplazmin 1.100
Alfa 1 antitripsin 1.000
Alkohol 1.370
ALT (SGPT) 170
AST (SGOT) 170
A7P 150
Gama GT 170
LDH 170
Amilaza 490
Pankreasna amilaza 550
Lipaza 550
Holinesteraza 530
Kisela fosfataza 250
Prostatična kis. fos. 250
ACE 1.250
CK-NAC 290
CK-MB 430
Troponin I 1.370
Mioglobin 1.480
Pro-BNP 3.350
BNP 2.800
Index ateroskleroze 170
Faktor rizika 170
Zapaljenski sindrom Cena
CRP (C-reaktivni protein) 600
ASO (Antistreptol. titar) 600
Test intoler.na hranu 4.000
Hormoni Cena
T3-trijodtironin 680
T4-tiroksin 680
FT3 680
FT4 680
TSH 680
Anti-TG-At 1.180
Anti-TPO At (mikrozom) 1.180
Auto At na TSH rec. 1.980
Tireoglobulin 1.180
TBG 1.350
Kalcitonin 1.300
PTH intaktni 1.180
Estardiol 790
FSH 790
LH 790
Prolaktin 790
Progesteron 790
Testosteron 790
Free testosteron 1.450
Dihidro-testosteron 2.000
SHBG 1.050
17-OH progesteron 1.350
DHEA-S 1.100
Androstenedion 1.350
Inhibin B 2.150
Anti-Mullerian hormon 2.700
Beta HCG 950
ACTH (KS)- na ledu 1.090
Kortizol 990
Adrenalin 1.350
Noradrenalin 1.350
Dopamin 1.350
Serotonin 3.350
Aldosteron 1.480
Renin (PRA)- na ledu 1.810
ADH (vazopresin) 4.500
HGH (hormon rasta) 1.090
Eritropoetin 1.750
IGF 1 1.700
IGF BP 3 1.700
Leptin 1.370
Ostokalcin 1.500
Cross Laps 1.530
Homocystein 2.250
Gastrin 1.900
PAPP-A 1.450
Free beta HCG 1.350
Estriol free (E3) 1.210
Inhibin A 2.910
Hum. placent. laktogen 1.900
Imunologija Cena
Waaler rose 310
RF-reuma faktor 690
Anti CCP At 1.590
IgE 990
IgA 770
IgG 770
IgM 770
Elektroforeza proteina 1.000
Imunoelektroforeza 3.000
Krioglobulini 700
Alfa 1 antitripsin 1.000
Ukupni komplemen.CH50 870
Komplement C3 700
Komplement C4 700
C1 inhibitor 1.250
C1 inaktivator 1.250
Imunikompleksi PEG 750
C1 q imunokompleksi 1.150
Antinuk At-ANA ELISA 1.100
Antinuk At ANA HEP-2 1.100
ENA (ANA profil) 4.200
Ds-DNA 1.100
Anti Scl 70 1.450
Anti Sm At 1.450
Anti RNP At 1.450
Anti Ro/SSA 1.450
Anti La/SSB 1.450
Centromerna At 1.450
Antikardiolipin. At IgM 1.300
Antikardiolipin.At IgG 1.300
Antifosfolipidna At IgM 1.350
Antifosfolipidna At IgG 1.350
β 2 glikoprotein IgM 1.350
β 2 glikoprotein IgG 1.350
p ANCA anti MPO 1.310
cANCA anti PR 3 1.310
Antiparijetalna At 1.310
Antimitohondrijalna At 1.310
Anti LKM 1 At 1.370
AGMA 1.550
ASMA 1.550
Transglutaminska IgA At 1.370
Transglutaminska IgG At 1.370
Antiglijadinska At IgA 1.310
Antiglijadinska At IgG 1.310
Antispermatozoidna At 1.310
Antiovarijalna At 1.590
Citotoksična At 4.500
ANA profil 1 4.200
At na acetilhol.receptore 4.300
Anti adrenokortikalna At 3.250
Netoler.na hranu IgG At 15.500
Netoler.na hranu screen 3.000
Tumorski markeri Cena
CEA (opšti colon) 890
CA 19-9 pankreas, colon 1.200
CA 72-4 želudac 1.200
CA 15-3 dojka 1.200
CA 125 ovarijum 1.200
TATI materica 2.450
Beta HCG-testisi, mola 950
AFP-jetra, testisi 900
PSA-prostata 1.100
Free PSA 1.100
Cyfra 21-1, pluća 1.350
NSE - pluća 1.250
Beta 2 mikroglobulin 1.100
ACE - sarkoidoza 1.250
Hromogranin A (feohro) 2.000
Protein S-100 (mel, moz) 3.000
UBC (mok.bešika)-urin 2.800
TPA (tkivni polipep.Ag) 3.200
VIP (vazoint. Polipept.) 5.000
Cystatin C (Alcheimer) 1.700
Melanin (melanom) 8.800
Index PSA 150
HE-4 2.250
Bakterije i paraziti Cena
VDRL+TPHA 990
Malarija 1.700
Listeria monocytogen. IgG 1.370
Brucella (BAB) 990
Cysticercosis IgG (taenia) 2.250
Trichinella spiralis IgG 1.530
Yersinia 3.800
Leptospira 3.570
Tularemia 2.030
Toxocara 3.350
Echin-Ag 2.800
Echinococcus IgG ELISA 1.300
Echinococcus At ukupna 1.300
Borellia burgdorferi IgM 1.300
Borellia burgdorferi IgG 1.300
Borellia WesternBlot IgM 3.650
Chlamidia trachomatis 3.650
Chlamydia trachomatis IgM 1.250
Chlamydia trachomatis IgG 1.250
Helicobacter pylori IgA 1.200
Helicobacter pylori IgG 1.150
Helicobacter pylori Combo 1.100
Izdisajni Helico b.pyl 3.700
Virusi Cena
HIV 1+2 1.200
HIV Western blot 8.500
HAV IgM 1.200
HAV ukupna At 1.200
HBs Ag 1.150
Anti HBs 1.150
Hbe Ag 1.200
Anti Hbe 1.250
Anti HBc IgM core 1.300
Anti HBc ukupni 1.200
HCV 1.200
HCV Western blot 8.500
HDV Ag.ukup At.IgM 1.350
HEV ukup At. IgM 1.350
Toxoplasma gondi IgM 1.200
Toxoplasma gondi IgG 1,200
Rubella IgM 1.200
Rubella IgG 1.200
CMV IgM 1.200
CMV IgG 1.200
HSV I IgM 1.200
HSV I IgG 1.200
VZV IgM 1.200
VZV IgG 1.200
HSV II IgM 1.200
HSV II IgG 1.200
Morbilli IgM 1.350
Morbilli IgG 1.350
Paul-Bunnel 1.400
Epstein-barr IgM 1.200
Epstein-Barr IgG 1.200
Adenovirus IgA 1.200
Adenovirus IgG 1.200
Mycoplasma pneum IgM 1.200
Mycoplasma pneum IgG 1.200
Coxsackie IgM 1.200
Coxsackie IgG 1.200
Mumps IgM 1.300
Mumps IgG 1.300
Parvo B19 IgM 1.300
Parvo B19 IgG 1.300
Echo IgM 1.300
Echo IgG 1.300
Influenca A IgM 1.300
Influenca A IgG 1.300
Influenca B IgM 1.300
Influenca BIgG 1.300
Parainfluenca IgM 1.300
Parainfluenca IgG 1.300
RSV IgM 1.300
RSV IgG 1.300
HTLV 1+2 At 1.600
Mikrobiologija Cena
Urinokultura 540
Bris nosa 540
Bris ždrela 540
Bris rane 800
Bris rane na anaerobe 1.100
Bris oka 600
Bris uha 600
Bris kože 600
Dermatofiti 1.250
Sputum 600
Sputum (Levenstain) 3.300
Spermokultura 600
Spermogram 1.600
Koprokultura 800
Stolica na paraz. i protoz. 900
Stolica na okultno krvar. 600
Stolica (miš.vlakna,skrob) 1.000
Perianalni bris 400
Bris jezika 600
Clostridium dificile sto 2.200
Punktat aer/anae 1.300
Rota/Adeno stolic 1.300
STOMATOLOGIJA Cena
Prva pomoć kod dentalgije 2.200
Vitalna extr. zuba ( toxavit ) 2.500
Mortalna amputacija ( toxavit ) 2.000
Lečenje caries profunde (dir.prek.pulpe) 1.900
Definitivno punjenje I kanal 1.200
Definitivno punjenje II kanala 1.900
Definitivno punjenje III kanala 2.500
Lečenje aftoznog stomatitisa 1.500
Helio komp.ispun I povr. 1.900
Helio komp.ispun IIpovr. 2.500
Helio komp.ispun IIIpovr. 3.500
Nano kompoziti hibridni 7.200
Amalgam I 1.500
Amalgam II 2.000
Amalgam III 2.500
Lekarsko uverenje (pr) 4.000
Nadogradnja bez kočića 5.000
Nadogradnja sa kočićem 5.600
Lokalna aplikacija leka 1.800
Kiretaza polipa gingive 1.500
Vađenje zuba parodontopatični 1.700
Vađenje zuba obično 2.500
Lečenje alveolitisa 1.700
Zaustavljanje krvavljenja 1.500
Kiretaža parodontalnog džepa 1.500
Obrada rane posle extr. van Bolnice Impuls 1.700
Komplikovano vađenje zuba I 5.500
Kompli.vadj.zuba ,cista i kiretaža u koštanom tkivu 15.500
Hirurško vadjenje umnjaka (impaktiranog zuba) 28.000
Apikotomija prednjih zuba 14.000
Apikotomija bočnih zuba 17.000
Totalna proteza sa mrežicom 27.000
Totalna proteza obična 24.000
Subtotalna proteza 25.000
Parcijalna proteza 22.000
Vizil proteza sa kukicom 50.000
Vizil proteza sa athecmenom 68.000
Valplast proteze 32.000
Thermopres proteze 33.000
Bezmetalna krunica 24.000
Obična porcelanska krunica 14.000
Livena nadogradnja- obična 6.000
Podlaganje proteze 6.000
Dodatak zuba u protezi 3.700
Ugradnja kukica u protezi 3.000
Reparatura proteze 4.000
Cementiranje stare krunice 1.500
Žabica 8.000
Splint 7.000
Aplikacija leka 1.800
Polip gingive 2.000
Uklanjanje mekih naslaga 1.900
Uklanjanje zubnog kamenca 3.500
Beljenje po zubu 6.000
Beljenje sa folijama po vilici 18.000
Vađenje mlečnih zuba 1.500
Zalivanje fisure po zubu 2.000
Fuji IX ispun I povr. 2.000
Fuji IX ispun II povr. 2.500
Fuji IX ispun III povr 3.000
Fuji triage ispun 3.000
Komp.nadogradnja frakt.zuba I ugao 4.000
Komp.nadogradnja frakt.zuba II 6.000
Mortalna amputacija ml. zuba sa plombom 2.500
Fluorizacija III seanse 3.500
Incizija apscesa sa terapijom 2.700
Revizija starog punjenja kanala 5.000
Drenaža, širenje i ispiranje 2.000
Mehanička hemostasa 1.500
Biološka hemostasa 1.500
Produbljivanje fornixa 15.000
Terapija alveolitisa ( po seansi) 1.500
Frenectomia 5.000
Nivelacija grebena 23.000
Hirurško zatvaranje sinusa 18.000
Ugradnja implanta Bredent po implantu 75.000
Ugradnja implanta Bronemark po implantu 90.000
Primarna plastika sinusa 8.000
Sinus lift ( OP) 80.000
Inlej palador – zlato 8.000
Inlej keramički 24.000
Kauzalna terapija parodontopatije 3.000
Fiberglass kočić 6.000
Nakit za zube 3.000
Uklanjanje stranog tela iz korena zuba 3.500
Pregled 1.500
Skidanje starog mosta po zubu 1.700
Excisia gingive po zubu 1.200
Ugradnja veštačke kosti po zubu 17.000
Folija za bruksizam 8.000
Reokluzija i readaptacija posle III kontrole 2.000
Fiksna proteza po vilici 80.000
Režanj operacija po zubu 10.000
Augmentacija alveolarnog grebena 20.000
Rtg zuba 600
Proba protetike 00
Mobilni aparat po vilici 50.000