• KLINIKA:
  • Radnim danima: od 07:00 - 21:00h
  • Subotom: od 07:00 - 20:00h
  • APOTEKA:
  • Svakim danom: od 07:00 - 00:00h

Klinka:

+381 11 2970 702

+381 11 2970 703

+381 64 23 22 168

bolnica.impuls@gmail.com

Apoteka:

+381 11 2970 704

+381 65 34 555 43

apotekaimpuls.cental@gmail.com

Menu

Kategorije

Bolesti mišića pokretača oka

Pogrešan položaj očiju narodski nazivamo razrokost,a u oftalmologiji to je strabizam. Javlja se kod dece u najranijem uzrastu .Urođeni je poremećaj koji se strpljenjem i upornošću leči i ispravlja. Ova vrsta poremećaja pogađa dva do pet odsto celokupne populacije. Ako tome dodamo da je svako drugo dete koje ima razrokost i slabovido jasno je koliko je to ozbiljan problem.

Kada ima problem strabizma, mozak izabere jednu od dve ponuđenje slike istog predmeta, favorizujući jedno oko, a drugo zapostavljajući. Strabizam je pogrešan položaj očiju, to jest osoba koja je razroka nema pralelne vidne ose.

Što se pre razrokost otkrije, odnosno što je kraće njegovo trajanje rezultati lečenja su bolji. Saradnja između dva oka uspostavlja se između četvrtog i šestog meseca života i do tog perioda toleriše se periodično skretanje očiju. Svaka uočljiva razrokost na rođenju kao i periodično skretanje posle šestog meseca života zahtevaju pregled lekara koji se bavi ovom problematikom (strabologa).

Ako se poštuje pravilo da se svako dete tri puta pregleda do polaska u školu ima veoma malo šanse da se propusti neka ozbiljniji oftalmološki problem. Idealni termini tih pregleda su do kraja prve godine, oko treće godine i pred polazak u školu.

Kako se leči?

Strabizam je izlečiv, samo je pitanje na koji način i koliko je vremena potrebno za to. Da li će se to postići nošenjem odgovarajućih naočara i zatvaranje oka ili pak hirurškom intervencijom zavisi od stanja očiju pojedinca.

Urođeno bežanje oka ka nosu (konvergentna razrokost ili ezotropija), velike i stabilne veličine devijacije (veličine ugla) i sa normalnom dioptrijom, mogu se već krajem prve godine operativno lečiti.

Razrokosti koja je nastala zbog dalekovidosti (hipermetropije) može se korigovati upornim nošenjem naočara, ali to treba činiti savesno i svakodnevno, celog dana, a ne samo povremeno ili na par sati. Kod ove dece je u kasnijem uzrastu (šesnaesta do osamnaesta godina starosti i dve godine stabilne dioptrije) moguće uz pomoć dobrog refraktivnog hirurga uraditi operaciju za skidanje dioptrije kojom rešavaju i problem dioptrijskog statusa i problem razrokosti.

Kod dece čije oči povremeno skreću u stranu najbolje je sa operacijom sačekati do predškolskog uzrasta.

Zatvaranjem zdravog oka leči se slabovidost koja se javlja u pedeset odsto slučajeva razrokosti. Na oku koje je u razrokom položaju ne dolazi do razvoja vidne oštrine i zatvaranjem „zdravog“ oka (bolje videćeg) ono koje ima problem natera se da se koriguje. „Lenje“ oko je sinonim za slabovido oko. Kada postoji značajna dioptrija potrebno ju je korigovati pri lečenju slabovidosti.

Rezultati lečenja su odlični ako ne postoji neka organska prepreka za to. Da bi se ova terapija efikasno ostvarila neophodna je puna saradnja roditelja, Nužno je razumevanje za dete: kada mu se zatvori oko na koje vidi dobro i ostavi se da funkcioniše sa slabovidim okom, pa se ponekad vidno hendikepira. Ova terapija zahteva upornost i deteta i roditelja, ali brzo daje dobre rezultate.

Muski Zenski

Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u roku od 3 sata.